آموزش ساخت یک کامپوزیت چتر جادویی در فتوشاپ - Magical Umbrella Editing Composite Workshop

 • دسته: افکت های ویژه , ویدئویی - فتوشاپ
 • بازدید: 147
 • تاریخ: 1402/8/30

آموزش ساخت یک کامپوزیت چتر جادویی در فتوشاپ - Magical Umbrella Editing Composite Workshop

آموزش ساخت یک کامپوزیت چتر جادویی در فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 23 دقیقه | حجم: 114 مگابایت | فرمت: MP4


آموزش ساخت کلاژ دیجیتال در فتوشاپ - Digital Collage In Photoshop: Composition And Visual Effects

 • دسته: افکت های ویژه , ویدئویی - فتوشاپ
 • بازدید: 756
 • تاریخ: 1402/8/22

آموزش ساخت کلاژ دیجیتال در فتوشاپ - Digital Collage In Photoshop: Composition And Visual Effects

آموزش ساخت کلاژ دیجیتال در فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 2 ساعت و 58 دقیقه | حجم: 2334 مگابایت | فرمت: MP4


آموزش ساخت یک کامپوزیت رویایی در فتوشاپ - Compositing Tutorials

 • دسته: افکت های ویژه , ویدئویی - فتوشاپ
 • بازدید: 200
 • تاریخ: 1402/8/15

آموزش ساخت یک کامپوزیت رویایی در فتوشاپ - Compositing Tutorials

آموزش ساخت یک کامپوزیت رویایی در فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 45 دقیقه | حجم: 230 مگابایت | فرمت: MP4


آموزش تصویرسازی یک عکس بارانی در فتوشاپ + فایل های مورد نیاز - The Rain Photo Manipulation Tutorial

 • دسته: افکت های ویژه , ویدئویی - فتوشاپ
 • بازدید: 232
 • تاریخ: 1402/8/3

آموزش تصویرسازی یک عکس بارانی در فتوشاپ + فایل های مورد نیاز - The Rain Photo Manipulation Tutorial

آموزش تصویرسازی یک عکس بارانی در فتوشاپ + فایل های مورد نیاز به زبان انگلیسی | زمان: 35 دقیقه | حجم: 54.2 مگابایت | فرمت: MP4


آموزش کامپوزیت در عکاسی تبلیغاتی در فتوشاپ - Compositing In Advertising Photography

 • دسته: افکت های ویژه , ویدئویی - فتوشاپ
 • بازدید: 596
 • تاریخ: 1402/7/15

آموزش کامپوزیت در عکاسی تبلیغاتی در فتوشاپ - Compositing In Advertising Photography

آموزش کامپوزیت در عکاسی تبلیغاتی در فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 50 دقیقه | حجم: 904 مگابایت | فرمت: MP4


آموزش کامپوزیت یا ترکیب دیجیتال در فتوشاپ - Adobe Photoshop Composite Course

 • دسته: افکت های ویژه , ویدئویی - فتوشاپ
 • بازدید: 336
 • تاریخ: 1402/6/13

آموزش کامپوزیت یا ترکیب دیجیتال در فتوشاپ - Adobe Photoshop Composite Course

آموزش کامپوزیت یا ترکیب دیجیتال در فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 3 ساعت | حجم: 2462 مگابایت | فرمت: MP4


آموزش فراگیری مهارت ترکیب عکس و هوش مصنوعی در فتوشاپ - Mastering Photo Manipulation And AI: Crafting Visual Stories

 • دسته: آموزش هوش مصنوعی , دیگر آموزش ها , افکت های ویژه , ویدئویی - فتوشاپ
 • بازدید: 428
 • تاریخ: 1402/7/1

آموزش فراگیری مهارت ترکیب عکس و هوش مصنوعی در فتوشاپ - Mastering Photo Manipulation And AI: Crafting Visual Stories

آموزش فراگیری مهارت ترکیب عکس و هوش مصنوعی در فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 2 ساعت و 9 دقیقه | حجم: 391 مگابایت | فرمت: MP4


آموزش تصویرسازی سینمایی یک داستان بصری تاریک در فتوشاپ - Cinematic Illustration With Photoshop

 • دسته: افکت های ویژه , ویدئویی - فتوشاپ
 • بازدید: 312
 • تاریخ: 1402/4/10

آموزش تصویرسازی سینمایی یک داستان بصری تاریک در فتوشاپ - Cinematic Illustration With Photoshop

آموزش تصویرسازی سینمایی یک داستان بصری تاریک در فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 3 ساعت و 53 دقیقه | حجم: 1557 مگابایت | فرمت: MP4


آموزش ساخت یک اثر هنری جذاب با ابزار فتوشاپ - Meg Bitton Bubble Girl

 • دسته: افکت های ویژه , ویدئویی - فتوشاپ
 • بازدید: 324
 • تاریخ: 1402/4/6

آموزش ساخت یک اثر هنری جذاب با ابزار فتوشاپ - Meg Bitton Bubble Girl

آموزش ساخت یک اثر هنری جذاب با ابزار فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 2 دقیقه | حجم: 316 مگابایت | فرمت: MP4


آموزش دستکاری عکس پیشرفته سینمایی در فتوشاپ - Cinematic Advanced Photo Manipulation

 • دسته: افکت های ویژه , ویدئویی - فتوشاپ
 • بازدید: 442
 • تاریخ: 1402/3/23

آموزش دستکاری عکس پیشرفته سینمایی در فتوشاپ - Cinematic Advanced Photo Manipulation

آموزش دستکاری عکس پیشرفته سینمایی در فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 12 دقیقه | حجم: 373 مگابایت | فرمت: MP4