آموزش دوره کامل ادوبی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته - Adobe Photoshop CC: From Absolute Beginner To Advanced

 • دسته: ویرایش تصاویر , افکت های ویژه , ویدئویی - فتوشاپ
 • بازدید: 169
 • تاریخ: 1403/2/20

آموزش دوره کامل ادوبی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته - Adobe Photoshop CC: From Absolute Beginner To Advanced

آموزش دوره کامل ادوبی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته به زبان انگلیسی | زمان: 10 ساعت و 3 دقیقه | حجم: 8261 مگابایت | فرمت: MP4


آموزش دوره کامل تسلط بر ادوبی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته - Adobe Photoshop Cc Complete Mastery Course Basic To Advanced

 • دسته: ویرایش تصاویر , افکت های ویژه , ویدئویی - فتوشاپ
 • بازدید: 205
 • تاریخ: 1403/2/14

آموزش دوره کامل تسلط بر ادوبی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته - Adobe Photoshop Cc Complete Mastery Course Basic To Advanced

آموزش دوره کامل تسلط بر ادوبی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته به زبان انگلیسی | زمان: 4 ساعت و 10 دقیقه | حجم: 1804 مگابایت | فرمت: MP4


آموزش طراحی تبلیغاتی محصولات با استفاده از دستکاری عکس در فتوشاپ - Product Commercial Design Using Photo Manipulation

 • دسته: افکت های ویژه , ویدئویی - فتوشاپ
 • بازدید: 306
 • تاریخ: 1403/2/9

آموزش طراحی تبلیغاتی محصولات با استفاده از دستکاری عکس در فتوشاپ - Product Commercial Design Using Photo Manipulation

آموزش طراحی تبلیغاتی محصولات با استفاده از دستکاری عکس در فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 32 دقیقه | حجم: 173 مگابایت | فرمت: MP4


آموزش دستکاری عکس پیشرفته سینمایی در فتوشاپ - Cinematic Photoshop Manipulation Full Advanced Course

 • دسته: افکت های ویژه , ویدئویی - فتوشاپ
 • بازدید: 745
 • تاریخ: 1403/2/1

آموزش دستکاری عکس پیشرفته سینمایی در فتوشاپ - Cinematic Photoshop Manipulation Full Advanced Course

آموزش دستکاری عکس پیشرفته سینمایی در فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 12 دقیقه | حجم: 1242 مگابایت | فرمت: MP4

نسخه جدید آموزش قرار گرفت!


آموزش دستکاری پیشرفته تصویر مار افعی در فتوشاپ - Advanced Manipulation Course The Viper Snake

 • دسته: افکت های ویژه , ویدئویی - فتوشاپ
 • بازدید: 165
 • تاریخ: 1403/1/28

آموزش دستکاری پیشرفته تصویر مار افعی در فتوشاپ - Advanced Manipulation Course The Viper Snake

آموزش دستکاری پیشرفته تصویر مار افعی در فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 49 دقیقه | حجم: 308 مگابایت | فرمت: MP4


آموزش شروع کار برای دستکاری عکس با ادوبی فتوشاپ - Getting Started With Adobe Photoshop Manipulation

 • دسته: افکت های ویژه , ویدئویی - فتوشاپ
 • بازدید: 202
 • تاریخ: 1403/1/11

آموزش شروع کار برای دستکاری عکس با ادوبی فتوشاپ - Getting Started With Adobe Photoshop Manipulation

آموزش شروع کار برای دستکاری عکس با ادوبی فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 4 دقیقه | حجم: 697 مگابایت | فرمت: MP4


آموزش شروع کار در ادوبی فتوشاپ برای دستکاری تصاویر دیجیتال برای مبتدیان - Getting Started With Photoshop: Beginners Photo Manipulation

 • دسته: افکت های ویژه , ویدئویی - فتوشاپ
 • بازدید: 247
 • تاریخ: 1403/1/5

آموزش شروع کار در ادوبی فتوشاپ برای دستکاری تصاویر دیجیتال برای مبتدیان - Getting Started With Photoshop: Beginners Photo Manipulation

آموزش شروع کار در ادوبی فتوشاپ برای دستکاری تصاویر دیجیتال برای مبتدیان به زبان انگلیسی | زمان: 24 دقیقه | حجم: 72.6 مگابایت | فرمت: MP4


آموزش ساخت یک کامپوزیت ریختن شیر در فنجان در فتوشاپ - Dont Cry Over Spilt Milk Tutorial

 • دسته: افکت های ویژه , ویدئویی - فتوشاپ
 • بازدید: 176
 • تاریخ: 1402/12/26

آموزش ساخت یک کامپوزیت ریختن شیر در فنجان در فتوشاپ - Dont Cry Over Spilt Milk Tutorial

آموزش ساخت یک کامپوزیت ریختن شیر در فنجان در فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 56 دقیقه | حجم: 206 مگابایت | فرمت: MP4


آموزش تکنیک های حرفه ای برای ترکیب بندی، روتوش و نورپردازی در عکاسی با فتوشاپ - Secrets Of Photomontage And Creative Retouching

 • دسته: ویرایش تصاویر , افکت های ویژه , ویدئویی - فتوشاپ
 • بازدید: 411
 • تاریخ: 1402/12/23

آموزش تکنیک های حرفه ای برای ترکیب بندی، روتوش و نورپردازی در عکاسی با فتوشاپ - Secrets Of Photomontage And Creative Retouching

آموزش تکنیک های حرفه ای برای ترکیب بندی، روتوش و نورپردازی در عکاسی با فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 2 ساعت و 47 دقیقه | حجم: 969 مگابایت | فرمت: MP4


آموزش داستان سرایی در عکاسی با تسلط بر شبیه سازی خود و موضوع در ادوبی فتوشاپ - Mastering Self & Subject Cloning In Photoshop

 • دسته: افکت های ویژه , ویدئویی - فتوشاپ
 • بازدید: 266
 • تاریخ: 1402/11/24

آموزش داستان سرایی در عکاسی با تسلط بر شبیه سازی خود و موضوع در ادوبی فتوشاپ - Mastering Self & Subject Cloning In Photoshop

آموزش داستان سرایی در عکاسی با تسلط بر شبیه سازی خود و موضوع در ادوبی فتوشاپ به زبان انگلیسی | زمان: 38 دقیقه | حجم: 214 مگابایت | فرمت: MP4