دانلود آموزش اصول نقاشی دیجیتال - Proko Digital Painting Fundamentals


دانلود آموزش اصول نقاشی دیجیتال - Proko Digital Painting Fundamentals

آموزش اصول نقاشی دیجیتال به زبان انگلیسی | زمان: 15 ساعت و 13 دقیقه | حجم: 12029 مگابایت | فرمت: MP4


در این دوره آموزشی، مهارت های اساسی نقاشی و ورک فلوهای خاص نقاشی دیجیتال را یاد میگرید تا بتوانید که هنر خود را به واقعیت تبدیل کنید. این دوره در 21 درس و 15 ساعت، نحوه تبدیل شدن به یک نقاش دیجیتال در نرم افزار فتوشاپ را نشان می دهد. تمامی موضوعات درس داده شده را که در فتوشاپ آموزش داده می شود را می توان در دیگر برنامه های نقاشی چون Procreate , Clip Studio Paint , Corel Draw , Gimp و Infinite Painter استفاده نمود.

محتویات این دوره آموزشی:
- نحوه استفاده از ابزارهای ضروری برای نقاشی دیجیتال
- مفاهیم اساسی نقاشی: رندر نور و متریال، کنترل لبه، صحنه سازی
- ورک فلوی دیجیتال: ایجاد تصویر دیجیتال از برنامه ریزی تا رندر نهایی
- تکنیک های پیشرفته: رنگی کردن تصاویر در مقیاس خاکستری و …