نمونه ای بی نظیر از بافت های سنگی شماره دو - Textures Stone 02


نمونه ای بی نظیر از بافت های سنگی شماره دو - Textures Stone 02

7 تصویر بافت سنگی | 16.4 مگابایت | فرمت Jpg


در مجموعه فوق 7 بافت سنگی با رنگ های قهوا ای و آبی، سفید و خاکستری با فرمت JPG می باشد. این بافت ها کاربردهای زیادی در طراحی پس زمینه ها دارد که با ترکیب بافت ها می توان زمینه های زیبایی جهت طراحی های ایجاد نمایید.