کتاب الکترونیکی آموزش طراحی آرم و لوگو و فونت های کتاب های مقدس - Logo Font And Lettering Bible


کتاب الکترونیکی آموزش طراحی آرم و لوگو و فونت های کتاب های مقدس - Logo Font And Lettering Bible

کتاب الکترونیکی آموزش طراحی آرم و لوگو و فونت های کتاب های مقدس | 244 صفحه| 77.0 مگابایت | فرمت Pdf


در این بخش شاهد کتاب الکترونیکی آرم و لوگو و فونت های متنوع از جمله برای کتاب های مقدس می باشید، این کتاب راهنمای تمامی مراحل برای ساخت لوگوها و فونت و حتی آیکون می باشد ، هدف اصلی این کتاب آموزش آرم های سفارشی، فونت و حروف است و علاوه بر آن چگونگی طراحی با استفاده از برنامه های متنوع چون Adobe Illustrator و Phontgrapher را آموزش می دهد.