دانلود مجموعه فوتیج حباب های چت و گفتگو برای ساخت موشن گرافیک - Comic Bubbles Pack


دانلود مجموعه فوتیج حباب های چت و گفتگو برای ساخت موشن گرافیک - Comic Bubbles Pack

مجموعه فوتیج حباب های چت و گفتگو برای ساخت موشن گرافیک به همراه آموزش ویدئویی | 2648 مگابایت | همراه با پیش نمایش | فرمت MP4 & JPG


در این مجموعه شاهد 5 فوتیج متنوع از حباب های چت و گفتگو برای ساخت موشن گرافیک به همراه آموزش ویدئویی می باشید که با فرمت های AEP و MP4 بر روی سایت قرار گرفته است.

 

مشخصات کلی Empty Comic Bubbles Pack:

- سازگار با Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro و ...
- Resolution (رزولوشن): 1920x1080 Full HD
- همراه با ویدئوی پیش نمایش
- همراه با آموزش ویدئویی
- کانال آلفا: بله
- چرخش ویدئو: خیر
- کدک ویدیو: Apple Prores 4444
- فریم در ثانیه: 29.97
- شامل 15 کلیپ
- مدت زمان: هر کلیپ 4 ثانیه

 

پیش نمایش ویدئویی Empty Comic Bubbles Pack

 

مشخصات کلی Comic Book Frames:

- سازگار با Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro و ...
- Resolution (رزولوشن): 1920x1080 Full HD
- همراه با ویدئوی پیش نمایش
- همراه با آموزش ویدئویی
- کانال آلفا: بله
- چرخش ویدئو: خیر
- کدک ویدیو: Photo PNG + Alpha
- فریم در ثانیه: 29.97
- شامل 8 کلیپ

 

پیش نمایش ویدئویی Comic Book Frames

 

مشخصات کلی Colorful Flat Speech Bubbles:

- سازگار با Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro و ...
- Resolution (رزولوشن): 1920×1080
- همراه با ویدئوی پیش نمایش
- همراه با آموزش ویدئویی
- کانال آلفا: بله
- چرخش ویدئو: خیر
- کدک ویدیو: Photo PNG + Alpha
- فریم در ثانیه: 29.97
- شامل 100 کلیپ
- مدت زمان: هر کلیپ 5 ثانیه و 10 ثانیه

 

مشخصات کلی 2D Fx Pack:

- سازگار با Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro و ...
- Resolution (رزولوشن): 3840×2160 با کیفیت 4K
- همراه با ویدئوی پیش نمایش
- همراه با آموزش ویدئویی
- کانال آلفا: بله
- چرخش ویدئو: بله
- کدک ویدیو: Apple ProRes 4444
- فریم در ثانیه: 29.97
- شامل 50 کلیپ

 

مشخصات کلی 9 Comic Bubbles:

- سازگار با Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro و ...
- Resolution (رزولوشن): 3840×2160 با کیفیت 4K
- همراه با ویدئوی پیش نمایش
- همراه با آموزش ویدئویی
- کانال آلفا: بله
- چرخش ویدئو: خیر
- کدک ویدیو: Photo PNG + Alpha
- فریم در ثانیه: 29.97
- شامل 9 کلیپ