دانلود آموزش اصول انیمیشن سازی - Bloop Animation Foundation


دانلود آموزش اصول انیمیشن سازی - Bloop Animation Foundation

آموزش اصول انیمیشن سازی به زبان انگلیسی | حجم: 443 مگابایت | فرمت: MP4


در این دوره آموزشی، با پایه و اساس انیمیشن و 12 اصول انیمیشن سازی که باید قبل از شروع به انیمشن سازی بدانید را یاد می گیرید. چه چیزی را در این دوره یاد خواهید گرفت؟

پایه ها:
ما با پوشش دادن پایه ها و همچنین همه انواع انیمیشن ها شروع می کنیم.

دوازده اصل انیمیشن:
بعد از درک پایه ما یک کاوش عمیق به 12 اصل مشهور انیمیشن میکنیم.

انیمیت کردن صحنه ها:
بعد از درک تئوری و همه اصول پایه انیمیشن ما به انیمیت کردن یک صحنه کامل از شروع تا پایان غوطه ور می شویم ما همه مهارت های لازم شامل درک کردن ویدئوهای مرجع, چگونگی کار کردن با عبورها, کار کردن با دوربین و مقداری تکنیک های لیپ سینگ.