چگونه در کورل دراو یک بروشور رنگی چاپی طراحی کنیم - بخش دوم

 • دسته: آموزش کورل دراو , پیشرفته
 • بازدید: 9054
 • تاریخ: 1395/9/21

چگونه در کورل دراو یک بروشور رنگی چاپی طراحی کنیم - بخش دومچگونه در کورل دراو یک بروشور رنگی چاپی طراحی کنیم - بخش اول

 • دسته: آموزش کورل دراو , پیشرفته
 • بازدید: 6967
 • تاریخ: 1395/9/21

چگونه در کورل دراو یک بروشور رنگی چاپی طراحی کنیم - بخش اولآموزش کورل دراو - طراحی یک لوگوی کلاسیک در کورل دراو

 • دسته: پیشرفته
 • بازدید: 16758
 • تاریخ: 1392/3/30

آموزش کورل دراو - طراحی یک لوگوی کلاسیک در کورل دراو

طراحی یک لوگوی کلاسیک در کورل دراو


دانلود آموزش کورل دراو - خلق یک افکت سه بعدی در کورل دراو

 • دسته: آموزش کورل دراو , پیشرفته
 • بازدید: 15611
 • تاریخ: 1392/3/8

دانلود آموزش کورل دراو - خلق یک افکت سه بعدی در کورل دراو

خلق یک افکت سه بعدی در کورل دراو


آموزش کورل دراو - طراحی برگه تبلیغاتی Techno در کارل دراو

 • دسته: پیشرفته
 • بازدید: 9870
 • تاریخ: 1391/12/26

آموزش کورل دراو - طراحی برگه تبلیغاتی Techno در کارل دراو

آموزش طراحی برگه تبلیغاتی Techno در کارل دراو


آموزش کورل دراو - خلق یک طرح انتزاعی شگفت انگیز در کورل دراو

 • دسته: پیشرفته
 • بازدید: 11486
 • تاریخ: 1391/12/26

آموزش کورل دراو - خلق یک طرح انتزاعی شگفت انگیز در کورل دراو

آموزش خلق یک طرح انتزاعی شگفت انگیز در کورل دراو


آموزش کورل دراو - طراحی پوستر مهمانی در کورل دراو

 • دسته: پیشرفته
 • بازدید: 11921
 • تاریخ: 1391/12/26

آموزش کورل دراو - طراحی پوستر مهمانی در کورل دراو

آموزش طراحی پوستر مهمانی در کورل دراو


آموزش کورل دراو - طراحی بنر تبلیغاتی در کورل دراو

 • دسته: پیشرفته
 • بازدید: 18623
 • تاریخ: 1391/12/26

آموزش کورل دراو - طراحی بنر تبلیغاتی در کورل دراو

آموزش طراحی بنر تبلیغاتی در کورل دراو

 


آموزش کورل دراو - طراحی پوستر در کورل دراو

 • دسته: پیشرفته
 • بازدید: 12935
 • تاریخ: 1391/12/26

آموزش کورل دراو - طراحی پوستر در کورل دراو

آموزش طراحی پوستر در کورل دراو


آموزش کورل دراو - ایجاد افکت های متنی آب مانند با کورل دراو

 • دسته: پیشرفته
 • بازدید: 17138
 • تاریخ: 1391/12/21

آموزش کورل دراو - ایجاد افکت های متنی آب مانند با کورل دراو

آموزش ایجاد افکت های متنی آب مانند با کورل دراو