دانلود آموزش عکاسی و ویرایش تصاویر کودکان و خانواده در لایتروم - Mariya Strutinskaya Children And Family Photo Processing


دانلود آموزش عکاسی و ویرایش تصاویر کودکان و خانواده در لایتروم - Mariya Strutinskaya Children And Family Photo Processing

آموزش عکاسی و ویرایش تصاویر کودکان و خانواده در لایتروم | زمان: بیش از 4 ساعت | حجم: 2848 مگابایت | فرمت: MP4


در این دوره آموزشی، تنها پردازش عکس ها بر اساس کولاژ مرتب شده است. از آنجا که در قسمت اول و سوم وقت زیادی گذشت، من ترفندهای جدید و دید جدیدی از عکاسی داشتم. این دوره بر مبنای انجام پروژه در هنگام یادگیری تهیه شده است، چرا که شما می توانید تکنیک ها را بیشتر به خاطر بسپارید.