آموزش کامپوزیت در فتوشاپ - اعمال روی نو و سایه بروی عکس به زبان انگلیسی


آموزش کامپوزیت در فتوشاپ - اعمال روی نو و سایه بروی عکس به زبان انگلیسی

آموزش کامپوزیت در فتوشاپ - اعمال روی نو و سایه بروی عکس به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 53 دقیقه | حجم: 1180 مگابایت | فرمت: MP4این دوره "مقدمه ای بر ترکیب بندی در فتوشاپ ؛ آوردن سایه به نور" نامیده می شود و همانطور که از عنوان آن مشخص است ، بر اساس دوره قبلی است. ما از تکنیک های اساسی مشابه برای افزودن سایه به مدل استفاده خواهیم کرد و همچنین اهمیت سایه ها را به شما آموزش خواهم داد و راه های مختلفی را بررسی می کنیم که می توانید از تکنیک هایی که من در موارد مختلف آموزش می دهم استفاده کنید.
آوردن سایه به نور راهی است که سعی می کند توجه شما را به اهمیت کنتراست در تصاویر شما و اینکه چگونه سایه ها می توانند بزرگترین سرمایه شما در ترکیب بندی شما باشند، جلب کند. افزودن سایه ها و بازتاب ها می تواند علاقه بصری، عمق روانی، باورپذیری و غوطه ور شدن در کار شما را افزایش دهد که همه باعث می شود کار نهایی یک نمونه طبیعی جلوه کند نه یک تصویر فتوشاپی
هنگامی که با سطح صاف سروکار دارید ، این کار می تواند بسیار راحت تر از هنگام اضافه کردن سایه ها یا بازسازی به مناطق ناهموار در پست تولید باشد. اینجاست که نقشه های جابجایی می توانند دوست شما باشند.


آیا تا به حال شده است که بخواهید متن را در فتوشاپ در یک سطح ناهموار ترکیب کرده و آن را باورپذیر جلوه دهید؟
آیا تا به حال خواسته اید که طراحی لوگو را در فتوشاپ در یک سطح ناهموار ترکیب کرده و آن را باورپذیر جلوه دهید؟
چطور می شود یک خال کوبی را شبیه سازی کرد یا سایه های واقع گرایانه ای برای عکس ایجاد کرد که انگار همیشه بخشی از تصویر هستند؟