آموزش ریگینگ صورت در مایا برای مبتدیان - Face Rigging For Beginners

 • دسته: مایا
 • بازدید: 74
 • تاریخ: 1403/1/26

آموزش ریگینگ صورت در مایا برای مبتدیان - Face Rigging For Beginners

آموزش ریگینگ صورت در مایا برای مبتدیان به زبان انگلیسی | زمان: 5 ساعت و 47 دقیقه | حجم: 2861 مگابایت | فرمت: MP4


آموزش نحوه ریگ یک کاراکتر در مایا - How To Rig A Character In Maya Autodesk

 • دسته: مایا
 • بازدید: 406
 • تاریخ: 1402/4/21

آموزش نحوه ریگ یک کاراکتر در مایا - How To Rig A Character In Maya Autodesk

آموزش نحوه ریگ یک کاراکتر در مایا به زبان انگلیسی | زمان: 2 ساعت و 12 دقیقه | حجم: 2556 مگابایت | فرمت: MP4


آموزش خودکار سازی انیمیشن و ریگ های آماده بازی در مایا - Automating Animation And Game-Ready Rigs

 • دسته: آموزش انیمیشن سازی , مایا
 • بازدید: 371
 • تاریخ: 1402/4/15

آموزش خودکار سازی انیمیشن و ریگ های آماده بازی در مایا - Automating Animation And Game-Ready Rigs

آموزش خودکار سازی انیمیشن و ریگ های آماده بازی در مایا به زبان انگلیسی | زمان: 3 ساعت و 9 دقیقه | حجم: 1846 مگابایت | فرمت: MP4


آموزش انیمیت مکانیک های بدن در مایا - Animating Body Mechanics In Maya

 • دسته: آموزش انیمیشن سازی , مایا
 • بازدید: 496
 • تاریخ: 1402/4/13

آموزش انیمیت مکانیک های بدن در مایا - Animating Body Mechanics In Maya

آموزش انیمیت مکانیک های بدن در مایا به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 54 دقیقه | حجم: 1521 مگابایت | فرمت: MP4


آموزش مکانیک بدن: اصول پشت حرکات پیچیده در مایا - Body Mechanics: Learn The Principles Behind Complex Movement

 • دسته: آموزش های سه بعدی , آموزش انیمیشن سازی , مایا
 • بازدید: 610
 • تاریخ: 1402/4/6

آموزش مکانیک بدن: اصول پشت حرکات پیچیده در مایا - Body Mechanics: Learn The Principles Behind Complex Movement

آموزش مکانیک بدن: اصول پشت حرکات پیچیده در مایا به زبان انگلیسی | زمان: 28 ساعت و 42 دقیقه | حجم: 6022 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش ساخت فیلم انیمیشنی در مایا - Bloop Animations Making an Animated Movie

 • دسته: آموزش انیمیشن سازی , مایا
 • بازدید: 716
 • تاریخ: 1401/10/21

دانلود آموزش ساخت فیلم انیمیشنی در مایا - Bloop Animations Making an Animated Movie

آموزش انیمیشن سازی در مایا به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 44 دقیقه | حجم: 1930 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش انیمیشن سازی در مایا - Bloop Animation Maya Animation Course

 • دسته: آموزش انیمیشن سازی , مایا
 • بازدید: 775
 • تاریخ: 1401/10/14

دانلود آموزش انیمیشن سازی در مایا - Bloop Animation Maya Animation Course

آموزش انیمیشن سازی در مایا به زبان انگلیسی | زمان: 2 ساعت و 22 دقیقه | حجم: 1476 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش مقدمه ای بر ساخت انیمیشن سه بعدی افتادن توپ در مایا - 3D Animation Introduction To The Bouncing Ball

 • دسته: آموزش های سه بعدی , آموزش انیمیشن سازی , مایا
 • بازدید: 490
 • تاریخ: 1401/8/17

دانلود آموزش مقدمه ای بر ساخت انیمیشن سه بعدی افتادن توپ در مایا - 3D Animation Introduction To The Bouncing Ball

آموزش مقدمه ای بر ساخت انیمیشن سه بعدی افتادن توپ در مایا به زبان انگلیسی | زمان: 1 ساعت و 13 دقیقه | حجم: 475 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش مدل سازی کاراکتر در مایا - Character Modelling In Maya

 • دسته: مایا
 • بازدید: 780
 • تاریخ: 1401/7/30

دانلود آموزش مدل سازی کاراکتر در مایا - Character Modelling In Maya

آموزش مدل سازی کاراکتر در مایا به زبان انگلیسی | زمان: 5 ساعت و 21 دقیقه | حجم: 3090 مگابایت | فرمت: MP4


دانلود آموزش نحوه ایجاد یک انیمیشن سه بعدی دیالوگ کاراکتر در مایا - 3d Animation: How To Animate Dialogue

 • دسته: آموزش های سه بعدی , آموزش انیمیشن سازی , مایا
 • بازدید: 845
 • تاریخ: 1401/7/23

دانلود آموزش نحوه ایجاد یک انیمیشن سه بعدی دیالوگ کاراکتر در مایا - 3d Animation: How To Animate Dialogue

آموزش نحوه ایجاد یک انیمیشن سه بعدی دیالوگ کاراکتر در مایا به زبان انگلیسی | زمان: 2 ساعت و 19 دقیقه | حجم: 2139 مگابایت | فرمت: MP4