فروش ویژه دورهای کاربردی مناسب ورود به بازار کار با تخفیف هایی تا 30 درصد ..!


دوره های کاربردی پرشین جی اف ایکس

فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..!

مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــد

 


60 طراحی تایپوگرافیکی جذاب و زیبا - بخش دوم


60 طراحی تایپوگرافیکی جذاب و زیبا - بخش دوم

نمونه های زیبا از تایپوگرافیکی جذاببیش از 50 طراحی تایپوگرافیکی چشم گیر و برجسته


بیش از 50 طراحی تایپوگرافیکی چشم گیر و برجسته

نمونه های زیبا از طراحی تایپوگرافی برجسته13 کار هنری هندسی اثر طراح و کارگردان جیامپائولو میراگلیا


13 کار هنری هندسی اثر طراح و کارگردان جیامپائولو میراگلیا

مصاحبه با هنرمند خارجی جیامپائولو میراگلیا30 پوستر فیلم با تایپوگرافیکی های با شکوه


30 پوستر فیلم با تایپوگرافیکی های با شکوه

نمونه های زیبااز پوستر فیلم تایپوگرافی60 طراحی تایپوگرافیکی جذاب و زیبا - بخش اول


60 طراحی تایپوگرافیکی جذاب و زیبا - بخش اول

نمونه های زیبا از تایپوگرافیکی جذابکلکسیونی از متن های تایپوگرافی الهام بخش


کلکسیونی از متن های تایپوگرافی الهام بخش

نمونه های زیبا از متن های تایپوگرافیکلکسیونی از بافت در طرح های چاپی


کلکسیونی از بافت در طرح های چاپی

انواع بافت در طرح های چاپی50 طرح تایپوگرافیکی با شکوه برای الهام گرفتن


50 طرح تایپوگرافیکی با شکوه برای الهام گرفتن

نمونه های زیبا از طراح تایپوگرافیکیبیش از 60 طرح تایپوگرافیکی الهام بخش - بخش اول


بیش از 60 طرح تایپوگرافیکی الهام بخش - بخش اول

نمونه های زیبا از طراحی فونت های تایپوگرافی


بیش از 40 متن تایپوگرافیکی دیجیتالی زیبا


بیش از 40 متن تایپوگرافیکی دیجیتالی زیبا

نمونه های زیبا از تایپوگرافی دیجیتالی