آموزش های تخصصی در حوزه گرافیک مهارت هایی برای کسب درامد..!


دوره های کاربردی پرشین جی اف ایکس


فوت فن هایی که در هیچ کلاس و دوره ای تدریس نمی شود ..!
مهارت هایی برای حرفه ای شدن و کسب درآمـــد


Giampaolo Miraglia: هنرمند روز


Giampaolo Miraglia: هنرمند روز

Giampaolo Miraglia: هنرمند روز


Lukas Brezak: هنرمند روز


Lukas Brezak: هنرمند روز

Lukas Brezak: هنرمند روز


مصاحبه با ولادمیر تامین (Vladimir Tomin)


مصاحبه با ولادمیر تامین (Vladimir Tomin)

مصاحبه با ولادمیر تامین Vladimir Tomin


مصاحبه با Marcelo Schultz: طراحی کاراکترهای بازی ویدئویی مربوط به پروژه های Nike


مصاحبه با Marcelo Schultz: طراحی کاراکترهای بازی ویدئویی مربوط به پروژه های Nike

مصاحبه با Marcelo Schultz: طراحی کاراکترهای بازی ویدئویی مربوط به پروژه های Nike


مصاحبه با Sharon Milne aka ChewedKandi


مصاحبه با Sharon Milne aka ChewedKandi

مصاحبه با Sharon Milne aka ChewedKandi


Neil Duerden هنرمند روز


Neil Duerden هنرمند روز

Neil Duerden هنرمند روز


مصاحبه طراح آثار هنری دیجیتال Nicolas Monin-Baroille


مصاحبه طراح آثار هنری دیجیتال Nicolas Monin-Baroille

مصاحبه طراح آثار هنری دیجیتال Nicolas Monin-Baroille


Grzegorz Domaradzki هنرمند روز


Grzegorz Domaradzki هنرمند روز

Grzegorz Domaradzki هنرمند روز


Evgeny Parfenov هنرمند روز


Evgeny Parfenov هنرمند روز

Evgeny Parfenov هنرمند روز


Rory Kurtz: هنرمند روز، طراح و تصویرگر


Rory Kurtz: هنرمند روز، طراح و تصویرگر

Rory Kurtz: هنرمند روز